Jørgensen Entreprenør i en underentreprise.

I nesten alle bygg og anleggsprosjekter må entreprenører la andre aktører utføre deler av arbeidet. Dette kontraktsforholdet er ikke direkte med byggherren, men kun engasjert av entreprenøren og kalles underentreprise.

Vår hovederfaring og kunnskap ligger innenfor: 

  • Betongkonstruksjoner, kompetanseklasse UPK3
  • Kalkulering av kostnader og timeverk
  • Konstruksjonsberegning, tegning og geoteknikk

 

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett innen disse godkjenningsområder:

Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2.

Middels store endringer i eksisterende byggverk som medfører endringer av konstruksjon. Som for eksempel kontor, boligblokk, skole og forretningsbygg opp til 5 etasje. Tårn opp mot 40 meter, bruer inntil 50 meter spennvidde og middels store utendørstribuner. 

 
Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2.

Prosjektering av bygningsfysikk i  nybygg og vesentlig endring av eksisterende bygg og prosjektering av bygg opp mot 5 etasjer. Som for eksempel forretningsbygg, kontor, boligblokker, barnehager, helseinstitusjoner, arbeids og overnattingsbygg. Dette inkluderer også middels store salgslokaler, forsamlingslokaler og flerfunksjonelle bygg.

 
Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.

Jørgensen Entreprenør utfører arbeid innen konstruksjon av slakkarmert og spennarmert betong. Betongkonstruksjoner i bygg med boenheter høyere enn 3 etasjer. Publikum og arbeidsbygning inntil 5 etasjer. Anleggskonstruksjoner som kulverter, kummer, forstøtnings konstruksjoner med høyde over 2 meter med trafikkbelastning og bruer.

 
Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.

Vesentlig endringsarbeider og oppføring av bygg med boenheter opp mot 4. etasje. Bygg for arbeid og publikum med 3 og fire etasjer, inkludert andre trekonstruksjoner med tilsvarende kompleksitet. For eksempel middels store barnehager og skoler, kompliserte loftsutbygginger med ark, takterrasse eller takopplett med inngrep i bærekonstruksjonen,  komplett klimaskall og omfattende brann skillekonstruksjoner i store bygg.

Murarbeid i tiltaksklasse 2.

Murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygg mellom 3 til 5 etasjer og murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. Eksempler på dette er søyler, lyd/brannvegger, bærevegger og pilastre. Forblending av yttervegger og muring av elementskorsteiner i høye bygg og piper med flere kanaler.

 
Montering av bærende metall eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2

Utførelse av sikringstiltak og montering av bærende og ikke bærende metall eller prefabrikerte betongkonstruksjoner. 

Som for eksempel større industri og lagerbygg, kontor, skole eller forretningsbygg opp mot 5. etasje. Nyere balkonger på boligblokker høyere enn 5 etasjer. Bæresystem av aluminium eller stål i lette takkonstruksjoner. Tårn opp til 30 meter og brukonstruksjoner inntil 20 meter spenn.

 
Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

Som for eksempel montering av glass som bærende konstruksjon, store vinduskonstruksjoner, glass takkonstruksjon inntil 10 meter spennvidde, krevende montering av fasadekledning på bygg opp mot 5 etasjer og store skilt og reklameinnretninger montert i frittstående terreng eller på vegger.

 
Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall og håndtering av rivningsmaterialer for energiutnyttelse, ombruk og gjenvinning. Jørgensen entreprenør kan ta for seg riving og miljøsanering av bygg og anlegg opp til 2000 kvadratmeter.

Vi leier ut arbeidskraft der det trengs. Jørgensen Entreprenør er en trygg og fremtidsrettet entreprenør som oppfyller lover, krav og forskrifter. Ikke nøl med å ta kontakt!  Les mer om totalentreprise her