Totalentreprenør

Er du byggherre eller leter du etter noen som kan ta på seg ditt prosjekt? 

Vi i Jørgensen Entreprenør stiller som totalentreprenør for ditt prosjekt. Vi kan stå for alle aspekter av ditt prosjekt.  

Vi finner den beste løsningen for deg. Prosjektering, tegninger, SØK og utførelse av arbeidet. Ved å velge Jørgensen Entreprenør som totalentreprenør, vil du som kunde/byggherre få en mye lettere jobb og slipper å forholde deg til alle fagfunksjonene som skal inn i konstruksjonen av et bygg. 

Vi velger kostnadseffektive løsninger og gjennomfører alt fra første tegning til ferdig prosjekt. Vi leverer kun fra oss det beste, både med tanke på kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet. 

Med et godt samarbeid med arkitekt, rådgivere, konsulenter og entreprenører sikrer vi god kvalitet og en trygg gjennomføring av prosjektet.   

Ved å velge Jørgensen Entreprenør til totalentreprenør vil du få et samlet tilbud som inkluderer prosjektering og utførelse. Vi er svært opptatt av å opprettholde god kommunikasjon gjennom hele løpet. Fra start til slutt. Vi passer bra for deg som er opptatt av økonomi, fremdrift, prosess, trygghet og det å kun ha ett kontaktpunkt. Vi vil gi deg jevnlige oppdateringer gjennom hele prosessen, slik at du kan følge prosjektet hele veien. 

 

Vi foretar oss prosjektering som innebærer følgende: 

Beskrivelser av arbeidet som skal utføres, alt av tegninger og planlegging av arbeidet. Kartlegging av hvilke funksjonskrav som må oppfylles i kontrakt i henhold til lover og forskrifter. Valg av metode og materiale som sikrer at funksjonskrav blir oppfylt. Vi lager en fremdriftsplan, hvor dine ansvar og leveringsfrister står tydelig og klart. Som totalentreprenør står vi til ansvar for det meste innen ditt prosjekt. 

Har du allerede startet prosjektering? Kommet godt ut i arbeidet slik at du har valgt metode og materialer? Jørgensen Entreprenør vil kontrollere og informere om valgene som har blitt tatt. Som totalentreprenør står vi ansvarlig til å ivareta byggherrens/kundens interesser. For prosjekter der vi har prosjekteringsansvar følger vi NS 8407, hvor alle krav løses etter gjeldende lover og forskrifter.

Det er flere fagområder som i dag er belagt til uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Dette gjelder i tiltaksklasse 2 og 3. Vi kan komme med forslag til uavhengige kontrollører om ønskelig.

 

Ikke nøl med å ta kontakt for samtale om ditt prosjekt for å høre hva vi kan gjøre for deg og ditt prosjekt.

Vil du vite mer om Jørgensen Entreprenør som hovedentreprenør, les mer her.