Om oss

Jørgensen Entreprenør AS er en nyoppstartet bedrift i sterk vekst. Grunnleggeren Bengt-Arne Jørgensen er utdannet byggingeniør innen konstruksjonsteknikk. Han har god forståelse av det teoretiske og det praktiske.

Litt historikk om Jørgensen: Han ble født og oppvokst på gård med 200-300 griser og 150 sauer, og hadde ofte aleneansvar for gården i helgene fra han var 12 år gammel.
På begynnelsen av 2000-tallet gikk han på skole i Stavanger. Da han hadde kun tre eksamener igjen og en hovedoppgave, så fikk han sommerjobb på Snøhvit-prosjektet for NCC. Han gjorde en god figur, og fikk forespørsel fra NCC om å fortsette som jernbinder i Tromsø på Tromsø Miljøstasjon. De store pengene, og det annerledeslivet som anlegg er, gjorde at Bengt-Arne mente at utdannelsen kunne bli satt på vent. Så gikk det slag i slag med interessante prosjekter. Rett fra Tromsø til verdens største glidstøyp, Isle of Grain utenfor London, der stillingen ble Supervisor. Derfra bar det til St. Olavs Hospital, der han ble satt til å bygge Gastro- og Bevegelsesavdelingen. Så bar det til SILA-prosjektet i Narvik.

Finanskrisen kom. Folk ble redde for jobbene sine. Det samme gjaldt Bengt-Arne. Så han fikk låne brakkerigg hos NCC i Narvik, og tok de tre eksamenene han manglet – våren 2010. Han fikk og sitt første barn i mai 2010, så han ventet med hovedoppgaven til våren 2011.

August 2011 flyttet familien Jørgensen til Møre og Romsdal. Og hans første jobb ble som anleggsleder for Plassen i Molde. Videre var han anleggsleder for Eldhusøya Stoppunkt på Atlanterhavsveien, Skretting på Averøy, Anleggsleder for betong på Riksfjord skole.
Etter dette ble han prosjektleder, og de siste årene prosjektleder og kalkulatør. Prosjekter han har ledet: Utvidelse Molde postterminal, Havbrisveien boligblokk, Symra Boliger, Kulverter Tresfjordbruen, Transformatorstasjon Sjøholt, Renseanlegg Vevang, Ottem tilbygg, Bruhagen renseanlegg, Nerlandsdalen APS, Årø Trafostasjon (vikariat), Fangstoppsamling Bunker Oil, Kiwi Dal, Byporten Jessheim.
Så valgte han å starte selv. Og det har blitt en meget hektisk start.

En industritomt på 6 mål har blitt kjøpt. Så der vil komme kontor, lager- og produksjonshall.