Næringsbygg

Næringsbygg som butikk- og kontorbygg, er prosjekter som gjerne føles litt ABC med tanke på byggeteknikk. Her er ofte logistikken og fremdriftsplanleggingen det mest kompliserte. Når butikkene skal åpne, er det mye som skal sys inn i en felles fremdriftsplanlegging. Det er et krevende stykke arbeid, men utrolig moro og. Det er entreprenørens tekniske rådgivere som skal fungere sammen med butikkenes’ egne teknikere slik at kassesystem, kjøleanlegg, kondensanlegg og alt stemmer overens med hverandre. Og midt opp i alt, skal alle varene inn, og butikksjefer som venter spent på åpningsdag mens byggvasken smidig blir prikkfri. Næringsbygg er ikke vanskelig å bygge, men skreddersømmen som må sys mellom partene er det komplekse. Jørgensen Entreprenør behersker LEAN på et høyt nivå.