Kalkulasjon

Å ha en oversikt i hvor høy kostnaden blir for ditt prosjekt kan være en krevende oppgave, men står sentralt i hele prosjektet. 

Kalkulasjon er essensielt for virksomhetens eksistens, hvis kalkulasjonen er feil kan et prosjekt fort bli et tapsprosjekt og føre til at bedriften taper penger. 

Kalkulasjon er et omfattende arbeid. Innhenting og vurdering av prising av alle arbeidene som skal utføres i et prosjekt er utfordrende, men vi i Jørgensen Entreprenør har lang erfaring innen kalkulasjon av bygg og anleggsprosjekter.  

Metodene vi bruker justeres etter prosjektets omfang, størrelse og preferanse fra kunden. Gjennom kalkyler med standardisert metodikk, unik kjennskap til kostnader, kostnadsdrivere og detaljeringsgrad bistår vi rådgivere, prosjektutviklere og byggherrer med beslutningsunderlag. Slik oppnår i vi Jørgensen Entreprenør kalkulasjon som er presis.

Kalkyler

Ved kalkulasjon brukes forskjellige kalkyletyper og metoder. 

Forhåndskalkyler brukes når et bestemt prosjekt skal kalkuleres og prøves på forhånd for å se hvilke kostnader som vil oppstå gjennom utførelsen av arbeidet. Forhåndskalkyler gir først og fremst et grunnlag for finansiering og budsjettering av prosjektet. Dette blir oftest brukt når man beregner prisen til et anbud eller tilbud. Dette er en grov kalkulasjon av prosjektet, men danner da grunnlaget for videre kalkulasjon. 

Priskalkyler eller anbudskalkyler benyttes i forbindelse med kontrahering og skaper et grunnlag for kontrakter. Grunnlaget for priskalkyler går mye ut på beskrivelser og mengde spesifikasjoner som er svært detaljerte. Vi kan gi korrekte postbeskrivelser i henhold til NS3420.

Påslag vurderes etter prosjektets usikkerhet, prosjektets kompleksitet, risiko og andre faktorer som kommer frem gjennom granskning av prosjektet og kalkulasjonen. Vi har gode verktøy og rutiner for å foreta usikkerhetsvurderinger i våre kalkulasjoner og prising. 

Vi har høy kompetanse på å kalkulere jobber, vi lager gode beskrivelser i henhold til NS3420. 

NS3420 er standarden for beskrivelser innen bygg og anleggsnæringen. For å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, under utførelses og avviklingsfasen og kalkulasjon av forespørsler i byggefasen. Standarden inneholder krav til utførelse og materialer. 

Vi utfører både elementbeskrivelser og postbeskrivelser. Vi benytter Holte Smartkalk.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Jørgensen Entreprenør for en samtale om kalkulasjon for ditt prosjekt!

Les mer om fremdriftsplan her

Trenger du en totalentreprenør? Les mer her