Fremdriftsplanlegging

Trenger du en fremdriftsplan? Jørgensen Entreprenør har lang erfaring innen fremdriftsplanlegging for bygg og anlegg. En god fremdriftsplan gir et godt utgangspunkt for alle prosjekt. 

For å fastsette prioriteringer, mål og for å få en oversikt over tidsrammene rundt prosjektet står fremdriftsplanen sentralt. 

Fremdriftsplanen viser hvor og når arbeidet skal utføres. For å utforme fremdriftsplanen er det viktig å ha oversikt over hvilke planløsninger og hva som bør bli ferdig først. Med en god fremdriftsplan vil utførelsen av prosjektet bli lettere å følge og fremdriften vil være lettere å se. 

Jørgensen Entreprenør har stort fokus på kritisk linje. Nødvendige grep gjøres tidlig hvis kritisk linje blir påvirket. Dette er essensielt for å klare å levere prosjekt til korrekt tid. 

Planleggingen av et byggeprosjekt er viktig å dele opp i nivåer, med ulik detaljering og omfang. Planleggingen foregår med kontakt mellom de forskjellige aktørene i ditt prosjekt for å få organisert tidsfrister og fordeling av ansvar. Jørgensen Entreprenør bistår deg med fremdriftsplanleggingen av ditt prosjekt.

Når leveranser av materialer ankommer, godkjenning av søknader, tillatelser, ansvarsfordeling, kontrolltider og hva som må være ferdig før neste fase av prosjektet kan starte er alle faktorer som spiller inn i fremdriftsplanleggingen. Jørgensen Entreprenør har lang fartstid i bransjen som vil hjelpe ditt prosjekt med fremdriftsplanlegging. 

 

Skap god flyt i prosjektet

For å skape god flyt i prosjektet, altså unngå sløsing av ressurser er en god fremdriftsplan essensiell for å optimalisere prosjektet. For å unngå sløsing av ressurser ved lagringsplass, venting, defekter, ferdigheter, bevegelse, overproduksjon, overprosessering og transport gjelder det å forberede best mulig. Gjennom å bruke ekstra tid i planleggingen, spares penger og frustrasjon under byggeprosessen. 

 

God kommunikasjon

For å danne og opprettholde god flyt i prosjektet står kommunikasjon mellom aktørene sentralt. I et prosjekt er det mange aktører, noe som er utfordrende når beskjeder skal videre og opp i systemet. Jørgensen Entreprenør vil komme med råd og løsninger på eventuelle kommunikasjonsproblemer som kan oppstå. Slik at fremdriftsplanen holdes oppdatert etter hva som blir utført og ferdigstilt. 

Jørgensen Entreprenør vil hjelpe deg med ditt prosjekt for å danne en god fremdriftsplan for å fordele ansvar, sette krav til samarbeid, skape flyt, involvering av utførende aktører og sette alle hovedaktiviteter med start og sluttdato. Unngå sløsing og skape best mulig arbeidsforhold mellom aktørene. 

Gjennom en god fremdriftsplan vil prosjektet ditt oppnå optimal effektivisering, raskere ferdigstilling og bedre utnytting av ressurser. 

 

Vi i Jørgensen Entreprenør streber etter å optimalisere prosjekter og skape god flyt i arbeidet. Ikke nøl med å ta kontakt om du har et prosjekt som trenger en optimal fremdriftsplan.

Les mer om totalentreprenør her