Anlegg

Kaier, kulverter, tankanlegg, parkeringsanlegg, er de jobbene som har høyest prioritet. Med kompetanseklasse UPK3, så er Jørgensen Entreprenør kvalifisert til å ta de mest kompliserte betongjobbene underlagt utvidet kontroll – altså kontroll- og fagledelse innen utførelsesklasse 3 prosjekter. De mest kompliserte kai-, tunell-, og bruprosjektene til Statens Vegvesen krever dette kompetansebeviset.